JP Nacionalnom parku „Una“ d.o.o. Bihać u prvih šest mjeseci ove godine bilježe rast posjeta od 25 posto i planiraju upis Martinbrodskih slapova u UNESCO registar Svjetske prirodne baštine, kao i izgradnju žičare između starog grada Ostrovice i Kulen Vakufa.

Za razliku od rekordnih 120.000 posjetilaca u 2019. godini, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać prošlu godinu završio je sa 51 hiljadu evidentiranih posjeta, što je zaista veliki uspjeh s obzirom na pad broja turističkih posjeta u BiH uzrokovanog pandemijom COVID-19.

Prema riječima Amarilda Mulića, direktora JP Nacionalni park Una ( JPNP „Una“) d.o.o. Bihać broj posjeta u prošloj godini smanjen je za cca. 60% u odnosu na 2019.

Povećanje prihoda do 30 posto u 2021.

Međutim, bez obzira na sve poteškoće u poslovanju, JP NP „Una“ je poslovnu 2020. završio sa pozitivnim rezultatima u svim segmentima rada. Zadržan je nivo poslovnih aktivnosti, preduzeće je očuvano zahvaljujući prvenstveno Vladi FBiH i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, koji su i osnivači NP „ Una“, a izmirili smo i redovno izmirujemo sve obaveze po svim osnovama. U prvih šest mjeseci 2021. bilježimo rast posjeta od 25% , a do kraja godine očekujemo povećanje posjeta i prihoda do 30% u odnosu na prethodnu godinu“, rekao je Mulić.

Menadžment JP NP „ Una“ ima u planu realizaciju brojnih atraktivnih projekata, a njihova realizacija ponajviše ovisi od uključivanja svih nivoa vlasti i sinergijskog djelovanja zajedno sa upraviteljem JP Nacionalni park „Una“.

Između ostalog, omogućit ćemo pristup srednjovjekovnim starim gradovima, jer se radi o bitnom kulturnohistorijskom naslijeđu. Planiramo povezivanje srednjovjekovnog starog grada Ostrovice sa naseljenim mjestom Kulen Vakuf žičarom, kao novom atrakcijom u srcu Nacionalnog parka „Una“, kao i obogaćivanjem sadržaja sa novim rutama, odnosno stazama za pješačenje, planinarenje i biciklizam. Idejni projekat žičare biće gotovo do polovine oktobra, kada ćemo odlučiti da li ćemo ići u realizaciju projekta ili ne”, rekao je Mulić.

Ništa manje nije značajan i projekat „Izrada Programa Nominacijskog fajla za upis Martinbrodskih slapova u području NP „UNA“ u UNESCO registar Svjetske prirodne baštine, započet 2020. godine.

U svrhu realizacije ovog projekta formiran je petočlani ekspertni tim, koji je do kraja januara 2021. godine trebao izraditi program, koji će biti proslijeđen nadležnim tijelima „UNESCO-a“ u dalju proceduru. Ovaj projekat je finansiran od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u iznosu od 40.000 KM“, istakao je Mulić.

Izgradnja vodovoda Orašac-Štrbački buk

JP Nacionalni park „Una“ u ovoj godini realizovao je brojne kapitalne projekte, koji se većim dijelom sufinansiraju iz međunarodnih, te domaćih fondova.

Nakon završetka izgradnje vodovoda Orašac-Ćelije-Štrbački buk“ u dužini od 8 km, kojeg je finansirao Grad Bihać u vrijednosti 400.000 KM, započela je i rekonstrukcija nekategorisanog javnog puta Orašac-Ćelije, koji spaja naseljeno mjesto Orašac sa Štrbačkim bukom, najposjećenijim lokalitetom u NP Una. Ovaj projekat je provodio JP Nacionalni park „Una“ d.o.o., a rekonstruisan je postojeći put sa regulacijom oborinskih voda i asfaltirana dionica u dužini od 5,2 km. Finansije je osigurala Vlada FBiH u visini od milion KM. Projekat je završen u maju 2021. godine i put je stavljen u funkciju za ovogodišnju ljetnu turističku sezonu. Ovo su ujedno i dvije najveće infrastrukturne investicije od uspostave JP NP Una“, naglasio je Mulić.

Projekat Sava TIES

Kako dalje navodi Mulić, u junu ove godine završen je i projekat od regionalnog značaja “Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ – Sava TIES, koji je implementiran u trajanju od 2,5 godine, a NP Una je bio jedan od partnera u projektu iz BiH.

Započeli smo i nacionalni projekat „Divljina i život zvijeri NP Una-Faza Vuk 2“, kojeg sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH. Radi se o projektu koji se bavi istraživanjem i monitoringom velikih zvijeri sa akcentom na populaciji vuka u NP Una i njegovim kontakt zonama (ukupna vrijednost projekta je 51.000 KM). Projekat traje jednu godinu“, objašnjava Mulić.

Spominjući ostale uspješno realizovane projekte, Mulić je posebno istakao dvogodišnji EU projektat EcoSUSTAIN – „Ekološki održivo upravljanje zaštićenim mediteranskim područjima na temelju unapređene naučne, tehnološke i upravljačke baze znanja“ Interreg Mediterranean, okončan u aprilu 2021. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 1.604.137,00 eura, u čijoj realizaciji je učestvovao i NP „Una“ sa 118.161,00 eura, kao i još osam partnera iz regiona. Partner lider projekta je Njemačka Nevladina organizacija „EURONATUR“. Glavni cilj ovog projekta bio je kontinuirano praćenje stanja površinskih voda u vidu uspostavljanja i održavanja lokalnih i državnih mreža za monitoring kvaliteta voda, u cilju donošenja odluka zasnovanih na adekvatnim informacijama i pravovremenom reagovanju“, kaže Mulić.

Nelegalna gradnja glavni problem

Primarni cilj i permanentna zadaća JP NP „Una“, prvog nacionalnog parka u Federaciji BiH uspostavljenog 2008. je zaštita i očuvanje svih prirodnih, kulturno-historijskih i drugih vrijednosti koje se nalaze na njegovom području, što je regulisano Zakonom o NP „Una“, kao i Master planom razvoja turizma u NP „Una“.

Međutim, nelegalni objeki, podzidane obale, ograđivanje prostora i druge nelegalne aktivnosti svakodnevno se registruju uz rijeku Unu, pa čak i u zonama stroge zaštite, gdje nikakav uticaj čovjeka nije dozvoljen, a naročito gradnja. Iako nadzornici NP Una bilježe ove aktivnosti i dostavljaju podatke inspekciji Grada Bihaća, koja je nadležna za sprećavanje i sankcionisanje nelegalne gradnje, ništa se ne mijenja i investitori, bahato i bez bojazni da će objekti biti srušeni, nastavljaju sa uništavanjem prirode NP „Una“ i rijeke Une općenito“, upozorio je Mulić.

Piše: Irena Vasić-Dobrić