Unatoč skromnim proračunskim mogućnostima, vlasti u Općini Kreševu realizovale su u prošloj godini brojne značajne projekte na poboljšanju sveukupnog privrednog ambijenta, a ništa manje nisu ambiciozni njihovi planovi i za 2021. godinu.

Finalizirani su projekti na boljoj prometnoj povezanosti Kreševa, otvorena punionica vode Sarajevskog kiseljaka vrijedna 20 miliona KM, a puštena je u rad i tvornica Adriale Living, finansirana domaćim i austrijskim kapitalom.

U ovoj godini u toku je izgradnja dalekovoda Kiseljak-Kreševo od 35 kW u vrijednosti 1,8 miliona KM, kao i hotela sa četiri zvjezdice u iznosu 2 miliona KM, a pokrenut je i kapitalni projekat izgradnje Sportsko rekreacijskog centra (SRC) Lopata vrijedan 20 miliona KM.

Prema riječima Renata Pejaka, načelnika Općine Kreševo, započeta je prva faza izgradnje umjetnog jezera sa šetnicom Sportsko rekreacijskog centra Lopata.

Realizacija sadržaja SRC Lopata, koji obuhvata ukupno 44,40 ha, odvijat će se u pet etapa. Predviđena je izgradnja centralne razvojne zone sa SKI stazama, jezerom i sportskim terenima, smještajni kapaciteti hotelskog i apartmanskog tipa, vikend naselje, površine za rekreaciju, parkirne površine, servisna zona za mehanizaciju, kao i edukativni kamp za mlade sa sportskim terenima. Vrijednost projekta je cca. 20 miliona KM. Ovaj projekat Općina će realizovati kroz javno privatno partnerstvo. Cilj izgradnje SRC Lopata je iskoristiti turističke resurse na kojima će se temeljiti budući turistički razvoj općine“, kaže Pejak.

Kad je u pitanju oblast turizma u Općini Kreševo, šta za Vas predstavlja prioritet?

Moj prioritet bit će privlačenje investicija posebno u turizmu, jer Kreševu nedostaju upravo smještajni kapaciteti. U toku je projekat izgradnje jednog hotela sa četiri zvjezdice, kapaciteta 50 ležaja, kako bismo upotpunili turističku ponudu. Vrijednost hotela je 2 miliona KM, a njegovu gradnju finansira domaći investitor zajedno sa partnerom iz Austrije. Svečano puštanje u rad ovog hotela planirano je u aprilu 2022. godine.

Predstavite ukratko općinu Kreševo i njene prednosti?

Općina Kreševo poznata je po poduzetničkom duhu. Najrazvijenije grane privrede su metalna industrija, građevinska, drvna, sve značajnija prehrambena. Pored privlačenja novih investitora i otvaranja novih privrednih subjekata, strateški pravci djelovanja Općine su stvaranje preduvjeta za razvoj poljoprivrede i turizma.

Turizam može znatno doprinijeti privrednoj i demografskoj obnovi područja općine Kreševo. S obzirom na svoj geografski položaj, geološke, prirodne i kulturne karakteristike raspolažemo značajnom turističkom resursnom osnovom. Općina je, uz više razine vlasti, napravila značajan iskorak u rješavanju prometne izoliranosti. Razvoj poljoprivrede, posebice stočarstva, voćarstva, zaštita i promovisanje domaće proizvodnje, te eksploatacija pitke izvorske vode su također segmenti u kojima vidimo mogućnosti za razvoj.

Poslovna zona Resnik ima dodatni potencijal za razvoj Općine?

Još od 2013 godine kada je uspostavljena Poslovna zona Resnik, kontinuirano se radi na stvaranju što boljih uvjeta na unapređenju privrede. Unaprijeđen je poslovni ambijent za postojeće i buduće poslovne subjekte, izrađena je potrebna infrastruktura-moderna prometnica kroz zonu, rasvjeta, vodovod, a u toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju poslovnog inkubatora. Površina koju zauzima poslovna zona Resnik iznosi cca 35 ha. Zona Resnik ima i dodatni potencijal za razvoj, koji može konkurisati na regionalnom nivou. U zoni djeluje preko 30 privrednih subjekata, a najavljene su i nove, višemilionske, investicije. Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Resnik je Općina Kreševo.

Na mjestu načelnika Općine Kreševo nalazite se od 2016. Koje projekte ste do sada uspješno realizovali i kolika je njihova ukupna vrijednost?

Ponosan sam na tim koji je ulagao velike napore da, unatoč skromnim proračunskim mogućnostima, u Kreševu realizujemo mnogo projekata. U proteklom razdoblju u lokalne prometnice uloženo je preko 800 000 KM, javna rasvjeta postavljena je u 13 naseljenih mjesta, a škole su zasjale u novom ruhu. Značajni napori su uloženi u realizaciju projekata na boljoj prometnoj povezanosti (regionalni pravac Kreševo-Kiseljak, ali i pravac Resnik-Volujak prema autoputu izlazu/ulazu u Lepenici, te put Kreševo-Tarčin). Danas je prometnica kroz tzv. Deru, jedna moderna cesta, a ova investicija koštala je cca 4 miliona KM i finansirala ju je Vlada KSB iz kreditnih sredstava. Završena je i gradska sportska dvorana na Trosci, a 14. augusta planirano je i svečano otvorenje muzeja Franjevačkog samostana povodom dana Općine Kreševo. Radi se i na izgradnja šetnice – pješačko biciklističke staze , urađena je I i II faza, uskoro se kreće i sa trećom. Radilo se i na projektima zaštite okoliša i životne sredine, izgradnja komunalne infrastrukture-vodovodne mreže i rezervoara na deponiju „Dubrave“. Također, jedan od značajnijih projekata jeste i sanacija klizišta na lokalnom putu Crnići – C.Kamenik, te radovi na Domu zdravlja Kreševo, uređenje ulaza u Kreševo. Osim infrastrukture radilo se i na socijalnim pitanjima i brizi o mladima. Ukupna vrijednost realizovanih projekata je cca 7 miliona KM.

Općina Kreševo rangirana je među „100 najvećih u BiH“. Kakva je Vaša poslovna strategija i politika kvaliteta?

Potpora razvoju poduzetništva predstavlja ključnu komponentu poticanja lokalnog razvoja. Dakle, zajedničkim aktivnostima lokalne zajednice i lokalnog poduzetništva dolazi do porasta poslovnih aktivnosti koji imaju pozitivne učinke na životni standard stanovništva, kroz porast zaposlenosti i osobnih dohodaka. Smatram da je upravo to, lokalna zajednica u suradnji sa poduzetništvom, kao dobrom strategijom, osigurala rang među 100 najvećih u BIH.

U kolikoj mjeri je pandemija COVID 19 uticala na poslovanje Općine Kreševo?

Najvažnije je to da nije bilo masovnih otpuštanja radnika. Privredni rast i razvoj je bio usporen, ali ima i pozitivnih primjera. Tako je u januaru prošle godine otvorena punionica vode, investicija Sarajevskog kiseljaka vrijedna više od 20 miliona maraka. Stanić Beverages d.o.o. investirao je u proizvodne kapacitete, a izgrađena je i proizvodna hala na 4000m². Puštena je u rad i tvornica Adriale Living d.o.o., kompanije pokrenuta domaćim i austrijskim kapitalom, koja planira uposliti više od 60 ljudi. U maju prošle godine Općina je prva reagovala i pomogla našim poslodavcima kojima je usred pandemije onemogućen rad odlukom Stožera CZ . Tako su svi naši ugostitelji i frizeri dobili jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 300 KM po uposleniku.

U kolikoj mjeri je budžet Općine Kreševo za 2021. u funkciji razvoja?

Planirani proračun Općine Kreševo za 2021. godinu iznosi 2.562.000,00 KM (porezni i neporezni prihodi, tekući i kapitalni transferi). Svjesni smo da on, kao takav, nije razvojni, već isključivo socijalni i sve napore ulažemo u osmišljavanje, a potom apliciranje projekata prema višim razinama vlasti, međunarodnim donatorima, koji se onda realizuju u našoj općini. Naši projekti su prepoznati i u Srednjobosanskom Kantonu, Federaciji BiH, ali i izvan BiH, kod Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sredstva za projekte dobijali smo i od Republike Češke, Republike Bugarske, te Vlade Republike Njemačke. U ovoj godini planiramo i aplikacije prema fondovima EU.

Koje još značajne projekte planirate započeti u 2021. godini ?

Općina Kreševo je u aktivnim pregovorima, da se u sklopu Javnog privatnog partnerstva, realizuje izgradnja staračkog doma, kapaciteta 300 ležajeva. Ovim projektom želimo pomoći i mladim nezaposlenim osobama medicinsko-socijalnog usmjerenja sa područja općine Kreševo, da pronađu zaposlenje i grade budućnost u svom mjestu. Zainteresovanog investitora imamo, te se nadam da ćemo uskoro realizovati projekat.

Jako važan investicijski projekat za Općinu Kreševo jeste i rad na poboljšanju elektroenergetske mreže tj. izgradnja novog dalekovoda Kiseljak-Kreševo od 35 kV, čija realizacija je u toku. Ukupna vrijednost investicije je 1,8 miliona KM.

Šta u poslovnom smislu za Općinu Kreševo donosi 2021. i koji su daljnji planovi razvoja?

Nastojat ćemo i dalje poticati razvoj poduzetništva i ulagati u razvoj infrastrukture da bismo privukli nove investicije i samim tim otvorili nova radna mjesta. Sa brigom o mladima kroz porodiljne naknade, subvencioniranjem rada dječjeg vrtića, pomoći osnovcima nabavkom besplatnih udžbenika, podjelom stipendija, nastavit ćemo i u narednom razdoblju. Naš SRC Lopata bi mogao u narednom razdoblju imati neka ulaganja u smještajne i turističke kapacitete.Očekujem u ovoj godini i pokretanje procedure za izgradnju vjetroparka na planini Bitovnja. Također, važna investicija austrijskog investitora jeste i kupovina zemljišta (33000m²) u poslovnoj zoni, te planirana izgradnja više proizvodnih objekata (u toku je prvi), a samim tim i otvaranje novih radnih mjesta. Kao i do sada, racionalnim upravljanjem proračunskim sredstvima nastojat ću održati finansijsku stabilnost Općine.

Piše: Irena Vasić Dobrić