Iako je prvih pet mjeseci prošle godine situacija bila dosta loša, od juna 2020. firma ETI Sarajevo imala je značajan prihod od prodaje i, kako je za Poslovne novine kazao Dženan Drinjak, direktor firme, sasvim zadovoljavajuću dobit.

Imali smo problema sa organizovanjem procesa proizvodnje zbog određenog broja zaraženih, ali to smo uspjeli prevazići i nije nam to ugrozilo poslovanje. U prvih sedam mjeseci ove godine situacija je slična prošlogodišnjoj vezano za prihod od prodaje na bh. tržištu, ali smo povećali prihod od izvoza jer smo ponovo krenuli sa prodajom za tržište Kosova. Jedina opasnost u ovoj godini je što su cijene sirovina veoma porasle, tako da su mnoge nove investicije stopirane do daljnjeg dok se ne vidi trend u narednom periodu”, kazao je Drinjak.

Trenutno ETI radi isporuku za nekoliko stambenih objekata u BiH i Crnoj Gori, te nekoliko tendera za JP Elektroprivreda BiH i Elektroprivredu Republike Srpske. Od najznačajnijih projekata, objekata na kojima je ugrađena oprema ETI-ja, Drinjak je istakao novu zgradu Kliničkog centra Sarajevo, upravnu zgradu Elektroprivrede BiH, hotel Hills, hotel Holywood, Stadion Grbavica, stambeni objekti u Sarajevu: Meandar, Veneto, objekti Tibra i mnogo drugih objekata u drugim gradovima.

I u narednom periodu planiramo zadržati obim proizvodnje i po mogućnosti ga povećati u saradnji sa menadžmentom Koncerna ETI. Također, planiramo zadržati status lidera kod prodaje opreme koja se nalazi u našem proizvodno – prodajnom asortimanu. To sve možemo ostvariti jedino sa kvalitetnim kadrom koji sada imamo uz kontinuirano ulaganje u educiranje svakog zaposlenika ponaosob”, poručio je Drinjak.

Firma je, podsjetio je, nastala zajedničkim ulaganjem dva osnivača – ETI d.o.o. Izlake Slovenija (51 posto udio u vlasništvu) i JP Elektroprivreda BiH (49 posto).

Pomenuti osnivači su vidjeli šansu za formiranje jedne profitabilne kompanije i našli zajednički interes tako da je naše Društvo odnovano 16. 5. 2000. godine kao joint venture kompanija. Od osnivanja pa do danas Društvo se razvijalo nekom posebnom dinamikom zavisno od promjena na tržištu te razvoja Koncerna ETI, čiji je član. Sve u svemu, napredak za 21 godinu je evidentan”, kaže Drinjak.

Društvo se bavi proizvodnjom i prodajom opreme za kontrolu i distribuciju električne energije iz asortimana Koncerna ETI. Ova firma postala je ozbiljna proizvodna lokacija u Koncernu ETI sa 70 zaposlenih (od ukupno 80) u procesu proizvodnje.

Ideja za osnivanje firme se stvorila nakon analize partnera koji su sarađivali i prije formiranja našeg Društva na principu kupoprodaje. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo je posjedovala prostor koji je bio neiskorišten, a sa druge strane ETI d.o.o. je imao potrebu za pokretanjem proizvodnje , logistike za tržište BiH i još nekih zemalja u regionu. Nakon izrade kvalitetne studije o opravdanosti ulaganja pomenuti osnivači su odlučili da se formira društvo ETI Sarajevo”, naveo je Drinjak.

Piše: Minela Pamuk