Opština Sokolac, kako je u intervjuu za Poslovne novine kazao načelnik Milovan Bjelica, svake godine bilježi sve veću privrednu aktivnost. Otvorena su nova postrojenja, postojeća su proširila svoje kapacitete, a osim interesa domaćih sve je veći i interes stranih investitora za ulaganje.

Drvna industrija se brzo oporavlja od pandemije i zatvaranja, a poljoprivreda bilježi rast. Građevinska industrija čiji je motor preduzeće niskogradnje ‘Romanija putevi’ širi proizvodnju. Sa Romanije se šalju pozitivne i optimistične poruke”, kazao je.

Koje grane privrede su najviše razvijene, koje imaju potencijal za veći razvoj?

Kada je riječ o industriji i onome što je razvijeno na području Sokoca i regije, naravno da je to drvna industrija. Potom dolazi poljoprivredna proizvodnja, zatim turizam. Potencijal je u što većem stepenu finalne prerade drveta, kojim je naša opština jedna od najbogatijih u Republici Srpskoj, a i šire. U poljoprivredi, uzgoj krompira i drugih kultura koje imaju tradiciju uzgajanja na visoravni kakva je Glasinac. Za stočarstvo prostora i dodatnih mogućnosti ima u uzgoju ovaca čije je meso sa ovog područja izuzetno cijenjeno, te muznih krava i proizvodnja mlijeka koja je već sada značajno povećana i iznosi preko pet miliona litara godišnje. Zaštićen je i brendiran Romanijski skorup kajmak. Povećana je i proizvodanja meda, te formirano preduzeće za proizvodnju eteričnih ulja, ljekobilja i čajeva. Ljudi povećavaju svoje kapacitete, međutim mi i dalje imamo velike mogućnosti napredovanja, jer smo opština sa velikom površinom. Radimo i na razvoju turizma i tu ima mnogo prostora za napredovanje. Odlične mogućnosti imamo za seoski, vjerski, sportski i posebno planinski turizam. Radimo ‘Strategiju razvoja turizma 2021-2025’ u kojoj ćemo i domaćim i stranim investitorima predstaviti mogućnosti, ali i projekte i ideje u koje je profitabilno ulagati. Pripremili smo javni poziv za idejno rješenje zatvorenog bazena i tribina stadiona kao jedne cjeline u SRC Bara, gdje već imamo odlične terene, trim staze, teniske terene.

Podsticaćemo poboljšanje i povećanje smještajnih kapaciteta. Želja nam je da iskoristimo prirodne potencijale, nadmorsku visinu koja pogoduje pripremi sportista i da budemo prepoznati kao destinacija koja ima odlične infrastrukturne uslove za ovaj vid turizma. Ekstremni sportovi imaju veliki broj poklonika na našim prostorima, tako da se zahvaljujući njima, a uz podršku opštinskih vlasti razvija i ovaj vid turizma, što su prepoznali brojni gosti. Vožnje četvorotočkašima, kroserima, montibajk, letovi koje organizuje Aero klub Soko, zmajevi, paraglajding, neke su od atrakcija u Sokocu i na Romaniji. U pomenutoj strategiji svoje mjesto će naći i izgradnja planinskog resorta ‘Sokolov grad’ na Romaniji. Ono što je Jahorina za Pale, to će biti Sokolov grad na Ravnoj Romaniji za Sokolac.

Da li imate više domaćih ili stranih investitora? Šta je to što privlači investitore da ulažu na području Sokoca?

Administracija u Sokocu je postala brža i efikasnija. Istinski je servis građana i privrede. Dozvole i dokumenti se dobijaju mnogo brže i lakše. U potpunosti smo otvorili vrata za saradnju sa međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom i pristupili smo projektima koji su zahtijevali široku regionalnu i međunarodnu saradnju. Uspješno i na obostrano zadovoljstvo smo realizovali projekte sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Svjetskom bankom, Razvojnom bankom Savjeta Evrope, te sa organizacijama kao što su UNDP, FAO, OEBS, USAID, IFAD i tako dalje. To je jasan pokazatelj da smo siguran i pouzdan partner. Naš rad je transparentan, a građani blagovremeno o svemu obavješteni.

Na koji način Opština pomaže privrednicima kako bi se razvijali, na koje načine im olakšavate poslovanje?

U proteklom periodu smo radili na razvoju i poboljšanju infrastrukture u našim industrijskim zonama. Urađena je kanalizaciona i vodovodna mreža, kvalitetnija je isporuka električne energije, internet, pristupne saobraćajnice. Sada se radi sistem za prečišćavanje otpadnih voda, a sa češkom vladom i na novim kolektorima na izvorištu pijaće vode. Industrijska zona u Podromaniji zadovoljava sve potrebe investitora. Tu se već nalazi određeni broj privrednih subjekata, a jedan dio je u izgradnji. Planirani brzi putevi i aerodrom na Glasincu dodatno povećavaju vrijednost ove industrijske zone već sada, a sa izgradnom to će biti još izraženije. U samom gradu imamo u planu još jednu industrijsku zonu, za neku lakšu industriju, predstavništva i slično, a riječ je o prostoru Nove Romanije, koji opština Sokolac želi da preuzme. Također, industrijska zona u Vidrićima na magistralnom putu za Zvornik ima svoje potencijale i može da odgovori zainteresovanim privrednicima kada su u pitanju takozvane nove (greenfield) investicije. Mi smo već sada produžili uličnu led rasvjetu u pravcu te zone, a završena je i kanalizaciona mreža.

Radimo i na uspostavljanju tehnološkog parka zajedno sa Tehnološkim fakultetom. Time smo poslali jasne signale privrednicima i investitorima da je Sokolac mjesto koje ima budućnost i gdje se može uspješno poslovati. Odatle i povećan interes za ulaganja i pokretanje biznisa koji je započet revitalizovanjem bivših giganata na ovom području. Privrednici su dakle prepoznali naše napore i podršku privredi i razvoju.

Smatram da je glavni posao administracije da stvori što bolju klimu za poslovanje, ambijent optimizma, povjerenja i saradnje. Upravo to smo moji saradnici i ja radili u posljednjih osam godina.

Na koji način pomažete investitorima koji žele da ulažu na području Vaše opštine?

To je svakako otvorenost i spremnost da se saslušaju ideje i planovi ljudi koji planiraju da grade ili da ulažu svoj novac, te da se na osnovu toga u skladu sa mogućnostima odgovori tim zahtjevima. Da bi to bilo moguće potrebno je da u administraciji lokalnih zajednica budu ljudi koji imaju profesionalne, ali i ljudske kvalitete. Dakle, ključni su ljudi. Izuzetno je važno da su investitori i građani kvalitetno i pravovremeno informisani o svim procedurama, javnim pozivima, mjerama i tako dalje, to je ono što se zove transparentnost rada lokalne zajednice. Pomoć se ogleda u smanjenim troškovima za građevinske dozvole, pogodnostima za one koji otvaraju proizvodne kapacitete i zapošljavaju, kao i za one koji grade smještajne kapacitete. Admistracija opštine je tu da bude servis, da pruži potrebne informacije i svaku drugu vrstu pomoći. Opredijeljeni smo i za javno-privatno partnerstvo, za saradnju i kooperaciju. Ne gledamo odakle dolazi investitor niti pravimo bilo kakvu diskriminaciju, na bilo kojoj osnovi, a tražimo uvažavanje i poštovanje propisa i zakona Republike Srpske i BiH, te uvažavanje radnika i građana Sokoca.

Potom dolazi brzina u rješavanju pitanja vezanih za registraciju poslovnih subjekata, izdavanja dozvola, taksi i tome slično. Mi smo servis građana i privrede i od uspješnosti tog servisa zavisi privlačnost naše zajednice investiorima i privrednicima.

Imate li najave nekih novih investicija, ako imate o čemu se radi?

Prije pandemije arapski partneri, vlasnici Sunylanda, iskazali su zainteresovanost da investiraju na području Sokoca. Pominjali su izgradnju neke vrste rehabilitacionog centra, planinskog resorta. Mi smo ponudili lokacije, uklapajući to u naše planove izgradnje vještačkog jezera u ‘Šumi posebne namjene Taline’, gdje je predviđeno uređenje trim staze, staze za monti bajk, pješačke staze, staze za jahanje, vožnja sankama sa zapregom, vožnja kvadovima, moto sport, terene za mini golf i druge terene na otvorenom, vikend naselje oko jezera, hotel za stara lica, rehabilitacioni centar, svadbeni salon i ugostiteljski objekat. Sokolac i Romanija su dio Via Dinarike, nalazimo se na zelenoj ruti koja obuhvata planine srednje visine i koje su pogodne za planinarenje i pješačenje.

Nedavno smo započeli kontakte sa investitorima sa Istoka odnosno sa kineskim i litvanskim kompanijama koje se bave postavljanjem solarnih elektrana.

Piše: Minela Pamuk