Firma Stam Petrović d.o.o. je osnovana 1998. godine. Od osnivanja,  pa do danas osnovna djelatnost su zemljani radovi u niskogradnji i vanjska uređenja građevinskih objekata. Kako je naveo direktor ove kompanije Mirko Petrović, neki od uspješno obavljenih poslova su na izgradnji  hotela  Termag na Jahorini, Hotel Vučko na Jahorini, poslovni objekat firme Connect people, vanjsko uređenje na objektu za hemodijalizu u Kasindolu itd.

Možete li predstaviti firmu Stam-Petrović d.o.o. Pale?

Radimo zemljane radove na mini hidrocentralama, također imamo uspješnu kooperantsku saradnju sa firmom Građenje doo na hidrocentrali u Stragačini. Trenutno radimo na izgradnji dvije mini hidrocentrale u Zvorniku (Mеdoš) i Višegradu, ovaj projekat je u saradnji sa firmom Siming  Trade doo iz Foče. Već duži niz godina radimo zemljane radove na izgradnji benzinskih stanica za firmu Nešković doo.

U proteklih nekoliko godina od većih poslova možemo izdvojiti kooperantsku saradnju sa firmom Građenje d.o.o. na izgradnji industrijske zone u Srebrenici, kao i konstantnu saradnju sa njima na zemljenim radovima, iskopima i vanjskom uređenju oko zgrada koje su njihova investicija.

Firma Stam Petrović d.o.o. se više od 15 godina uspješno bavi djelatnošću zbrinjavanja i odvoza otpadnog materijala na području Olimpijskog centra Jahorina i na području opštine Trnovo.

U protekle četiri godine ono što izdvajamo kao najveću i najznačajniju referencu za našu firmu je svakako saradnja sa  Olimpijskim centrom „Jahorina“ AD.

U 2021. godini uspješno se nastavlja saradnja sa Olimpijskim centrom „Jahorina“ AD, na izgradnji novih skijaških staza, sistema za vještačko osnježavanje, te nabavka i montaža novog lifta. U saradnji sa firmom Leitner iz Austrije trenutno radimo na izgradnji šestosjeda „Rajska dolina i Trnovo“, a također radimo na izgradnji  novog  ski lifta „Rajska dolina“ u saradnji sa firmom  Dopelmayer iz Italije.

2021. je svakako godina izazova za našu firmu. Naime, u aprilu ove godine krenuli smo u potpuno novi projekat, a to je stovarište građevinskog materijala. S obzirom da je ova djelatnost usko vezana sa našom dosadašnjom djelatnošću, smatramo da je to bilo neophodno proširenje naših usluga i radova.

Kakvi su rezultati poslovanja firme za prvih šest mjeseci 2021.?

Što se tiče rezultata poslovanja za prvih šest mjeseci u  2021. godini, mi smo više nego zadovoljni. Kao što smo u prethodnom odgovoru naveli, pred nama su novi izazovi i projekti na koje uspješno odgovaramo i ulažemo sve napore da tako i ostane.

Koji su planovi firme u 2021. godini, da li namjeravate širiti poslovanje?

Proširili smo poslovanje, otvorili smo veliko stovarište građevinskog materijala u kojem se nalazi preko 5.000 artikala. Također je u planu i izgradnja tri objekta visokogradnje  na Jahorini od kojih su dva na prodaju, a jedan za izdavanje.

Na koji način se namjeravate još bolje pozicionirati na tržištu?

Sve svoje snage usmjeriti ćemo prema onom dijelu tržišta kojem smo interesantni i pokušamo se  stabilno pozicionirati  na njemu, a to ćemo uspjeti tako što ćemo danas biti bolji nego što smo bili jučer.

Šta vas razlikuje od konkurencije?

Za dosadašnji uspjeh firme, u velikoj mjeri zaslužan je čvrsto izgrađen tim, u kojem više osoba radi i funkcioniše kao jedna cjelina. Biti koristan, biti dio tima i postizati rezultate u poslovnom okruženju su glavni elementi sreće i zadovoljstva na radnom mjestu. To je jedan od osnovnih  razloga zbog kojeg se razlikujemo od konkurencije.

Koje vještine najviše cijenite kod zaposlenika?

Određene vještine danas  su na tržištu rada neophodne, podrazumjevane i povećavaju konkurentnost. Ono što naša firma najviše cijeni kog zaposlenika su prije svega poštovanje i povjerenje,  timski rad, čvrsta radna etika, motivacija, fleksibilnost i komunikacijske vještine.

Piše: A.M.