Panel konferencija: „Izazov izvoza“

Vrijeme zatvorenih tržišta je iza nas

”Ono što je fascinantno je da izvoznici ne propadaju. Treba im dati podršku, jer čak 50 posto njih ima izvrsnu strukturu svog poslovanja”, istaknuli su iz LRC-a.

U organizaciji Poslovnih novina i suorganizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, a uz podršku analitičkog partnera LRC-a, u augustu je u Sarajevu održana panel-konferencija “Izazov izvoza“ na kojoj se govorilo o temama “Učinak izvoza na bh. ekonomiju“ i “Međunarodna naplata potraživanja i izazovi sa kojima se izvoznici susreću“.

Učesnici konferencije složili su se da su ključni faktori za jači rast izvoza i napredak bh. ekonomije poboljšanje poslovnog ambijenta, povećanje direktnih stranih investicija, kao i blaža poreska politika i kvalitetna radna snaga.

Slobodna trgovina

Bosna i Hercegovina je u 2017. ostvarila izvoz u vrijednosti od 11,3 milijarde KM, a izvozno orijentirana slobodna trgovina princip je po kojem naša država može ostvariti još bolje rezultate. Kompanijama i privrednicima mora se pomagati, osposobljavati ih da opstanu i budu konkurentni, a oni koji su to danas, izvoze u najrazvijenije zemlje Evropske unije.

 

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naglasio je da je od najveće važnosti postojanje sistema.

Jedan od glavnih ciljeva ovog Ministarstva u proteklom periodu bio je da omogućimo pristup svim tržištima, a usvajanjem strateških dokumenata i potpisivanjem raznih međunarodnih sporazuma to smo i postigli. Moja želja u budućnosti je da BiH postane članica Svjetske trgovinske organizacije i na tome moramo snažno raditi“, rekao je Šarović, te dodao da BiH mora biti stabilna država ukoliko želi privući direktne strane investicije.

Šarović je podsjetio da je prošle godine pokrivenost uvoza izvozom iznosila 61 posto, dok je prije nekoliko godina to bilo samo mizernih 45 posto.

Direktorica projekta “100 najvećih u BiH“ Alena Ahmetspahić-Fočo istaknula je da su najveće kompanije ostvarile ukupan izvoz 6,5 posto, što je povećanje za 12 posto u odnosu na godinu ranije. Emil Kučković,  direktor partnerskog LRC BIS-a, naglasio je da bh. izvoznici ne propadaju, nego konstantno rastu i da im treba pružiti podršku. ‘’Fascinantno je da izvoznici ne propadaju. Treba im dati podršku, jer čak 50 posto njih ima izvrsnu strukturu svog poslovanja’’, rekao je Kučković, te dodao:

‘Cilj nam je afirmirati najbolji dio bh. privrede. Značaj izvoza za svaku državu je ogroman jer za sebe veže veliki broj uslužnih i proizvodnih djelatnosti čije je poslovanje u velikoj mjeri pod utjecajem izvoznih trendova. Svjesni smo da je izvoz veoma važan za stabilnost i razvoj ekonomije jedne države, a LRC je prepoznao važnost ovog projekta i podržao izvoznike u BiH. Podrška se ogleda u tome da smo svim klijentima koji već izvoze ili planiraju izvoz osigurali , bez dodatne naknade, pristup bonitetnim izvještajima u regiji u okviru standardnih paketa, ali i posebne pogodnosti na međunarodne provjere boniteta kompanija. Takve analize omogućit će kompanijama da donose kvalitetnije poslovne odluke te pronađu nove i pouzdane kupce, klijente i poslovne partnere’’, kazao je Kučuković.

Direktor Sektora za makroekonomski sistem Vanjskotrgovinske komore BiH Momir Tošić naveo je da se 70 posto bh. proizvoda izvozi na tržišta Evropske unije.

’Opstati u ovom ambijentu je za svaku čestitku i mi to veoma cijenimo u Vanjskotrgovinskoj komori. Na mjesečnom nivou imamo preko milijardu izvoza, a najviše nas brine poslovni ambijent kakav je u BiH. Uvijek se pitam kako je moguće bez jedne opće državne podrške nositi se sa konkurencijom iz Evropske unije. Na svim smo vrlo probirljivim tržištima, a naše mogućnosti su ograničene. Ipak, žilavi smo i borimo se u tom dijelu. Također, iako je u BiH loša infrastruktura, imamo trend stalnog povećanja izvoza’’, rekao je Tošić.

Govoreći sa aspekta izazova sa kojima se uspješni bh. izvoznici suočavaju, Vedad Halilović iz kompanije AS Holding naglasio je da je neophodno brendirati BiH kao državu iz koje dolaze kvalitetni proizvodi.

’Svi smo mi država i ne treba je kritikovati. Trebamo samo znati kolika nam je prepreka, kako bismo mogli uzeti dovoljan zalet da je preskočimo. Poluizvoz i poludistribucija vode do neuspjeha pa je zato  nekad bolje i ne izvoziti ako nemate pravu strategiju. Trebamo brendirati BiH, jer ovo ime mora da znači kvalitet’’, kaže Halilović.

Ševal Suljkanović iz kompanije BIMAL istaknuo je da ekonomska diplomatija treba napraviti pretpostavke za daljnje razvijanje poslovanja i izvoza bh. kompanija, dok je Goran Vrhovac iz kompanije Mladegs Pak iz Prnjavora kazao da bez povećanja izvoza i obima poslovanja kompanije ne mogu otvarati nova radna mjesta niti ulagati u opremu ili IT. Hrvoje Stojić iz Addiko Bank BiH istaknuo da se na primjeru Hrvatske vidi da evropske integracije pozitivno utječu na povećanje izvoza.

Diskutirajući o međunarodnoj naplati potraživanja, Matej Golob iz kompanije Converta d. o. o. Ljubljana kazao je da 60 posto računa u EU nije naplaćeno ili je naplaćeno sa zakašnjenjem, dok 50 posto malih firmi ima problem sa tim da fakture nisu plaćene na vrijeme.

Direktorica LRC Inkasso Amina Ahmetović rekla je da se u BiH dnevno blokira više od 200 transakcijskih računa i da direktori trebaju voditi računa o riziku plasmana i naplate, dok je Đenan Bogdanić iz kompanije Batagon Factoring d. o. o. dodao da je tržište kreditnog osiguranja u BiH potpuno nerazvijeno i da se na tome mora raditi kao na jednom rješenju za problem naplate potraživanja.

Aldijana Dubravić iz Izvozno kreditne agencije – IGA naglasila je da ova institucija može biti partner svim kompanijama koje izvoze tako što u slučaju neuspjeha sa naplatom sami finansiraju dug u obimu od 70 do 90 posto.

Složena zemlja

Izvoz i dobar PR najbolji su načini borbe za domaće tržište. Svaki iskorak na tržištima drugih država, propraćen medijskom pažnjom, po pravilu vodi povećanju prodaje na domaćem tržištu i u konačnici povećanju pokrivenosti uvoza izvozom. Jačanje izvoza utječe na povećanje iskorištenosti kapaciteta koji rezultira smanjenjem proizvođačke cijene i povećanju konkurentnosti kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

BiH je složena zemlja i koordinacija je slaba. Trebamo privući investitore jer je to motor, odnosno, pokretač za ovu državu. Ipak, da bismo to i ostvarili, moramo dosta toga uraditi. Jedan od načina pomoći izvoza je uklanjanje barijera, na čemu se aktivno radi i može se zaključiti da je vrijeme zatvorenih tržišta iza nas.